گنجینه صفحه اصلی //

  • گنجینه

اپلیکیشن گنجینه، متشکل از ۴ کتاب فاخر دنیای اسلام و تشیع (قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مفاتیح) است، که به سفارش دفتر نشر معارف طراحی و پیاده سازی شده اند که تیم فنی همسانه، در اجرای آن مشارکت داشته است.

پروژه های مشابه
اذان گو
اذان گو
   
دعوت (حاج منصور ارضی)
دعوت (حاج منصور ارضی)
   
کیدتونز ( قصه گوی صوتی کودکان )
کیدتونز ( قصه گوی صوتی کودکان )