اپلیکیشن دکتر بهنیا صفحه اصلی //

اپلیکیشن دکتر بهنیا

  • اپلیکیشن دکتر بهنیا

 اپلیکیشن دکتر بهنیا

دیابت یکی از عوامل مرگ ایرانیان است. اپلیکیشن دکتر بهنیا با هدف ارائه ی مطالب درست و دست اول در زمینه ی بیماری دیابت ارائه شده است. در این اپلیکیشن امکان محاسبه ی شاخص توده بدنی وجود دارد.


نصب بر روی گوشی – کافه بازار


نصب بر روی گوشی – iTunes 


دانلود اپلیکیشن -کافه بازار

 

دانلود اپلیکیشن – iTunes
پروژه های مشابه
اپلیکیشن کلینیک زیبایی نسیم قیطریه
اپلیکیشن کلینیک زیبایی نسیم قیطریه
   
اپلیکیشن دکتر آرش نجف بیگی
اپلیکیشن دکتر آرش نجف بیگی
   
اپلیکیشن کلینیک زیبایی Mb
اپلیکیشن کلینیک زیبایی Mb