اپلیکیشن دانشگاه تهران صفحه اصلی //

اپلیکیشن دانشگاه تهران

  • اپلیکیشن دانشگاه تهران

اپلیکیشن دانشگاه تهران

این پروژه به سفارش دانشگاه تهران و به منظور سهولت ارتباط با دانشجویان دانشگاه با قسمت های مختلف و استفاده از ظرفیت موبایل برای دانشجویان دانشگاه تهران توسط همسانه اجرا شده است. پروژه مذکور در چند فاز به طور کامل پیاده می شود که در حال حاضر فاز اول پروژه اپلیکیشن دانشگاه تهران آماده ی دانلود و بهره برداری است. در فازهای بعدی در حال پیاده سازی شبکه اجتماعی داخلی دانشجویان دانشگاه تهران مبتنی بر موبایل هستیم.


نصب بر روی گوشی

به زودی منتشر میشود…


دانلود مستقیم
پروژه های مشابه
بازرسی دستگاه های pos سراسر کشور
بازرسی دستگاه های pos سراسر کشور
   
اپلیکیشن وصیت نامه امام خمینی (ره) به زبان انگلیسی
اپلیکیشن وصیت نامه امام خمینی (ره) به زبان انگلیسی
   
اپلیکیشن وصیت نامه امام خمینی (ره) به زبان عربی
اپلیکیشن وصیت نامه امام خمینی (ره) به زبان عربی