برنامه نویس اپلیکیشن صفحه اصلی //

برنامه نویس اپلیکیشن :

 

اگر با یکی از زبان های برنامه نویسی آشنا هستید و یا در آن مهارت دارید فرم زیر را پر کنید.

اگر حتی برنامه نویس نیستید اما به منطق کدنویسی آشنا هستید و به آن علاقه دارید باز هم با ما تماس بگیرید. در همسانه می توانید کار را یاد بگیرید و همینجا فعالیت کنید.

 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

علاقه و زمینه ی فعالیت

توضیحات