اپلیکیشن کاتالوگ دیجیتال پلن ۱ صفحه اصلی //

طراحی اپلیکیشن اندروید

در این محصول تمام قابلیت های پلن ۱ طراحی و اجرا میشود و اپلیکیشن نهایی تنها بر روی گوشی های دارای سیستم عامل اندروید قابل اجرا خواهد بود.

سفارش پروژه

 

طراحی اپلیکیشن iOS

در این محصول تمام قابلیت های پلن ۱ طراحی و اجرا میشود و اپلیکیشن نهایی تنها بر روی گوشی های دارای سیستم عامل iOS قابل اجرا خواهد بود.

سفارش پروژه

 

طراحی اپلیکیشن اندروید و iOS

در این محصول تمام قابلیت های پلن ۱ طراحی و اجرا میشود و اپلیکیشن نهایی تنها بر روی گوشی های دارای سیستم عامل اندروید و iOS قابل اجرا خواهد بود.

سفارش پروژه