اپلیکیشن خدمات داخلی صفحه اصلی //

اپلیکیشن خدمات داخلی – مناسب سازمان های متوسط و بزرگ :

پیشنهاد ما برای شرکت های متوسط و بزرگ استفاده از راهکار اپلیکیشن موبایل برای ارتباط بهتر و دستیابی به اهداف مورد نظر است.

برای مثال اپلیکیشن خدمات پس از فروش امرسان که برای ارتباط با تعمیرکار ها و نمایندگی های فروش تعبیه شده است. این اپلیکیشن آموزش به تعمیر کاران را بهتر و راحت تر کرده است و ارتباط با آن ها را آسان می کند و با استفاده از این راهکار شرکت کنترل بهتری بر فرایند های خدمات پس از فروش خود دارد.

اپلیکیشن خدمات داخلی امرسان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و شنیدن پیشنهادات ویژه ما برای سازمان خود با ما تماس بگیرید.